Rau­ta­poh­ja Kannus

Koko­aan suu­rem­pi rautakauppa

Rau­ta­poh­ja Kan­nus on koko­aan suu­rem­pi rau­ta­kaup­pa. Kah­den myy­mä­län varas­tot ja tava­ran­toi­mit­ta­ja­ver­kos­tom­me tar­joa­vat erit­täin laa­jan tuo­te­va­li­koi­man. Asian­tun­te­va hen­ki­lö­kun­tam­me pal­ve­lee yri­tys­asiak­kai­ta ja kulut­ta­ja-asiak­kai­ta pit­kän koke­muk­sen tuo­mal­la ammat­ti­tai­dol­la – yhdes­tä pal­ve­lu­pis­tees­tä.  

Aukio­loa­jat ja yhteystiedot

Avoin­na :
ma-pe 7:30–17
la: 9:00–14:00

Tuk­ki­tie 6,
Kan­nus keskusta

Kat­so kart­ta ja navi­goi perille

vaih­de: 06 870 681

Rakennustarvike

044 510 9404

Työvälineet

044 510 9405

Sisus­tus ja maalaus

044 510 9406

Yritysmyynti

044 510 9404

Hen­ki­lö­kun­nan yhteystiedot

Ari Kos­ke­la

044 510 9405

Eeva-Lii­sa Pöyhtäri

044 510 9406

Pet­ri Erkkilä

044 510 9404

Piha­ra­ken­ta­jal­le puu­ta­va­ra ja piha­ki­vet laa­jas­ta valikoimasta