Rau­ta­poh­ja Pro

Sisus­tus­pal­ve­lu

Rau­ta­poh­ja Sisus­tus­pal­ve­lu on eri­kois­tu­nut suur­ten uudis‑, saneeraus‑, sekä asun­to­koh­tei­den lat­tioi­den pin­ta­ma­te­ri­aa­lien asen­nuk­siin ja laa­toi­tusu­ra­koi­hin. Asiak­kai­tam­me ovat val­ta­kun­nal­li­set ja alu­eel­li­set rakennusliikkeet.

Koke­nees­sa tii­mis­säm­me toi­mii täl­lä het­kel­lä 12 alan ammat­ti­lais­ta. Teem­me vuo­sit­tain n. 30 000 m² val­mis­ta lat­tia- ja sei­nä­pin­taa. Toi­min­tam­me perus­tuu yli 35 vuo­den kokemukselle.

Ota yhteyt­tä

Jaak­ko Kaivosoja

044 5109 317

Jar­mo Salmela

044 0411 662

Sisus­tus­pal­ve­lut

Laa­toi­tus

 • Suu­ret lattialaatoitukset
 • Mär­kä­ti­lat
 • Asun­not
 • Vesie­ris­tyk­set

Poh­ja­työt

 • Lat­tian oikaisut
 • Yli­ta­soi­tuk­set
 • Mär­kä­ti­lo­jen sei­nien tasoitukset
 • Pump­pu­ta­soi­tus

Mat­toa­sen­nus

 • Kumi­lat­tiat
 • Lino­leum
 • Muo­vi­ma­tot
 • Vinyy­li­lat­tiat
 • Asun­to­ma­tot
 • ESD-lat­tiat
 • Kos­tei­den tilo­jen pääl­lys­teet (myös seinät
 • Teks­tii­li­lat­tiat
 • Jal­ka­lis­tat

Parketti‑, vinyy­li- ja laminaattiasennus