K‑Rauta Yli­vies­ka

Maa­kun­nan moni­puo­li­sin sisustuskauppa

Meil­tä löy­dät kai­ken tar­vit­ta­van pie­niin ja suu­riin pro­jek­tei­hin, pihan raken­nuk­seen sekä puu­tar­haan. Lisäk­si saat osaa­van hen­ki­lö­kun­tam­me avuk­se­si.

Tar­kem­mat yhteys­tie­dot ja aukio­loa­jat sekä tava­ran saa­ta­vuus­tie­dot löy­dät k‑rauta.fi verkkosivuilta.

Raken­nus­tar­vi­ke ja LVI

044 5109 324

Sisus­tus ja maalaus

044 5109 335

Piha ja
puu­tar­ha

044 5109 310

Työ­vä­li­neet

044 5109 341

Yri­tys­myyn­ti

044 5109 354

Rau­ta­poh­ja Spa

Löy­dät meil­tä rat­kai­sut yhtei­siin, ympä­ri­vuo­ti­siin ren­tou­tu­mis­het­kiin. Myy­mä­läs­säm­me on esil­lä mal­lial­tai­ta maa­kun­nan laa­jim­mas­ta poreal­las- ja kyl­py­pal­ju-vali­koi­mas­ta. Tervetuloa!

Laaja valikoima puutavaraa ja pihakiviä piharakentajalle K-Rauta Rautapohjasta Ylivieskasta

Piha­ra­ken­ta­jal­le puu­ta­va­ra ja piha­ki­vet laa­jas­ta valikoimasta

Porolauta tarassilaudat Rautapohajsta

Kau­niis­ti har­maan­tu­va Porolauta

Meil­tä saat Poro­lau­dan kes­tä­vää, koti­mai­ses­ta kuuses­ta val­mis­tet­tua har­maan­tu­vaa teras­si­lau­taa ja mit­ta­tar­kat teras­sin runkomateriaalit!

REMONTTIMESTARI

Tar­vit­set­ko remon­til­le­si suun­nit­te­lua ja tekijää?

Remont­ti­mes­ta­ri on apu­na­si kyl­py­huo­ne- ja keit­tiö­re­mon­teis­sa sekä kai­kis­sa kodin sisä­pin­to­jen remon­teis­sa. Halu­tes­sa­si hoi­dam­me koko hom­man alus­ta lop­puun – sinä saat mie­len­rau­han ja avai­met käteen ‑toteu­tuk­sel­la val­miin lop­pu­tu­lok­sen.
Soi­ta Jar­mo Sal­me­lal­le 044 5109 355

REMPPATILI

K‑Raudan rahoi­tus­pal­ve­lu jopa 20 000€ asti. Isom­mat­kin han­kin­nat toteu­tu­vat pie­nel­lä kuu­kausi­mak­sul­la. Kysy lisää meil­tä tai hae rahoi­tus­ta verkosta.